آینده ی یک کودتای سیاسی از نگاه تاریخی

دوست من :

 به نظرت این دولت  ،با این شیوه ، چه قدر می تواند دوام داشته باشد ؟

 

من ( یک مقام مطلع ) :

 چقدرش را نمی دانم . اما از قدیم گفته اند به سرنیزه می توان تکیه کرد ولی بر آن نمی توان نشست ! 

/ 0 نظر / 8 بازدید