علویان و امویان : این روزها

سپاه پاسداران انقلاب اسلام طی بیانیه ای مسئولیت خون معترضان به نتیجه ی انتخابات اخیر ایران را تلویحا بر گردن مهندس موسوی انداخت .

 

آیت الله دکتر محسن کدیور ( یک مقام مطلع اما تبیعیدی مثل من ) :

در صدر اسلام  پیامبر پیش بینی ایجاد فتنه را کرده بود و گفته بود عمار یاسر را هر کس بکشد ، در جبهه ی باطل قرار دارد و در جنگ صفین ، عمار یاسر توسط سپاه معاویه به شهادت رسید .

استدلال معاویه و امویان آن روز ،  این بود که درست است که سپاه ما ، عمار را به قتل رسانید اما این علی بود که وی را به میدان نبرد فرستاد و باعث کشته شدن او شد !!

این نگاه شبیه استدلال معاویه های امروز است به کشتار معترضین اخیر ایران  

/ 0 نظر / 10 بازدید