دانشجوی ستاره دار یا ژنرال بازنشسته!

من : دانشگاه چه خبر؟

دوست من : از بچگی خانم معلممون بهم ستاره ی صدآفرین می داد اما از وقتی تو دانشگاه ستاره دار شدم ، ستاره هام به اندازه ی یه ژنرال بازنشسته از تحصیل شده !

/ 0 نظر / 27 بازدید