دکتر علی شریعتی

پیش از  بیانات گوهر بار اخیر احمد خاتمی در نماز جمعه ی تهران و استدلالش مبنی بر اینکه هر کس بر خلاف و نظر رهبر ، چیزی بگوید یا عملی انجام دهد ، مخالف نایب امام زمان و در واقع خدا بوده و محارب است ،

یک مقام مطلع  ( دکتر علی شریعتی ) گفته بود : 

حکومت مذهبی یعنی حکومت روحانیون بر ملت. آثار طبیعی چنین حکومتی یکی استبداد است ، زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می داند و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند.

دکتر شریعتی - مجموعه آثار۲۲

/ 0 نظر / 11 بازدید