آنجا که خون یک آخوند حق طلب و غیر درباری به جوش می آید .

خبرنگار ثانیه نیوز :

پس شما بیانیه اخیر آقاى موسوى را تایید مى کنید؟

 

یک مقام مطلع  ( حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوى تبریزى ، اولین رئیس دستگاه قضایی کشور ، دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر کل خانه احزاب و نیز یکی از بارزترین و موثق ترین یاران مرحوم امام خمینی در آذربایجان )  :

بله تایید مى کنم، براى اینکه مردم باید حقشان را بگیرند. این انقلاب هم از همین حرف ها درآمده، شاه هم به اینها مى گفت اغتشاشگر. من جریان ۲۹ بهمن تبریز را مى دانم، جریان ۱۹ دى قم را نیز من ایجاد کردم.  وقتى در تبریز مردم بیرون آمدند، شاه، آموزگار و مجلس او گفتند که اینها از آن طرف مرز آمده انداینهااغتشاشگرند.

 * شما خود یک مبارز انقلاب هستید، رژیم طاغوت را نمى توان با نظام اسلامى مقایسه کرد؟

* قطعاً مى شود، رژیم طاغوت مگر آدم نبود؟ رژیم شاه به خاطر اینکه همین حرف ها را مى زد طاغوتى بود، اگر این حرف ها را نمى زد و حق مردم را مى داد که طاغوت نبود. فرقى نمى کند ، هر کس حق مردم را بخورد، طاغوت است.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید