گاف پشت گاف

یک مقام مطلع :

مگر حماسه ی ٢٢ خرداد برای انتخاب اعضای شورای شهر بود که ١٠ درصد رای های انتخابات قبلی شورای شهر را هم برای خاطر جمع شدن و قانع کردن  ما  شمارش کردند ؟!

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید