ترانه ی خشم

با سردخونه‌های‌پُر ، با خشم‌ِ ما چه‌می‌کُنی‌؟

با بغض‌ِ زندونی‌شُده‌تو این‌صدا چه‌می‌کُنی‌؟

 

شکنجه‌می‌دی‌گندم‌ُ با سایه‌ی‌داس‌ِ غضب‌!

حراج‌ِ می‌کُنی‌تن‌ِ مزرعه‌رُ وَجب‌، وَجب‌!

 

لاله‌به‌حبس‌می‌بری‌! شب‌پره‌پَر پَر می‌کُنی‌!

خورشید رُ می‌دزدی‌ُ شب‌رُ مکرّر می‌کُنی‌!

 

رگبار می‌بندی‌به‌ماه‌! فانوس‌گردن‌می‌زنی‌ !

ستاره‌پایین‌می‌کِشی‌! آیینه‌ها رُ می‌شکنی‌!

 

دکتر حسین زمان

/ 0 نظر / 12 بازدید