مرد لحظه های سخت

شاید اگر می دانستند که هنوز بدن شیخ ، از شکنجه گران ساواک یادگارها دارد ، اینگونه وحشیانه عمامه از سرش نمی انداختند .

 

مهدی کروبی - نماز جمعه ی تهران - ورودی درب اصلی دانشگاه تهران

/ 0 نظر / 51 بازدید