چقدر جای امام خمینی خالی است این روزها . . .

یک مقام مطلع ( بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ) سالها پیش فرموده اند :
فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد. با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به خود ساقط مىشود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.

امام خمینى، صحیفه امام، ج11، ص306

/ 0 نظر / 23 بازدید