گاندی

( تجمع برای ابطال انتخابات در میدان امام خمینی تهران - ۵ شنبه ٢٨خرداد ماه ) 

 

 

ابتدا شما را نادیده می گیرند،

بعد به شما می خندند،

 بعد با شما مبارزه می کنند،

 آنگاه شما پیروز خواهید شد.

 

 (گاندی)

 

/ 0 نظر / 22 بازدید