غیرت آقای ضرغامی ، غیرت حمید شب خیز

دوست من : این اجنبی ها می خوان بگن همه ی ایرونی جماعت اغتشاش گرن .حالا چند تا بچه مزلف تیر خوردن دیگه! یه نیگا به  بی بی سی فارسی  و صدای آمریکا بنداز ، دنیا رو گذاشتن رو سرشون !

من : فعلا که بی بی سی فارسی از صدقه سر دولت کار نمی کنه . میزنم کانال سه ایران ، داره کمدی لرل - هاردی پخش می کنه اما PMC و GEM و ME TV به احترام همین به قول تو  بچه مزلف های ایرانی که تیرخوردن برنامه هاشو تعطیل کرده .

/ 0 نظر / 9 بازدید